КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

1. Дефиниции

1.1. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което ползува услугите на inSofia.net.

1.2. КЛИЕНТ е всяко лице и/или фирма, институция, организация предоставила информация за безплатно или платено публикуване в inSofia.net.


2. Общи условия

2.1. Използването на inSofia.net от потребителите и клиентите се приема като съгласие с "Условия за ползване".

2.2. Настоящите Условия за ползване регламентират взаимоотношенията между inSofia.net, доставчик на услугите в интернет каталог inSofia.net, и потребителите, ползуващи услугите. При несъгласие, всеки потребител е длъжен да не иползува услугите предоставени от inSofia.net.

2.3. Съдържанието на inSofia.net има информационно предназначение.

2.4. Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, текстове, изображения, представляват обект на авторско право по смисъла на "Закона за авторското право и сродните му права" и са притежание на inSofia.net или наши клиенти.

2.5. Репродуциране, публикуване, записване или предаване под каквато и да е форма на част или цялото съдържание на inSofia.net без писмено съгласието от inSofia.net е забранено.

2.6. inSofia.net не носи отговорност за вреди или наранявания, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до inSofia.net.

2.7. inSofia.net не носи отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

2.8. inSofia.net не носи отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди от ползването на информацията предоставена от inSofia.net.

2.9. Връзките към други интернет страници са предоставени за улеснение на потребителите. inSofia.net по никакъв начин не влияе върху съдържанието или поддържането на тези интернет страници. inSofia.net не носи отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от съдържанието или поддържането на тези интернет страници.


3. Права и задължения на inSofia.net

3.1. Публикуване на предоставената от клиента информация, стига тя да не е в разрез с настоящите Условия за ползване.

3.2. Редакция и/или корекция на предоставената от клиента информация с цел еднотипност на съдържанието и/или дизайна на inSofia.net.

3.3. inSofia.net не допуска информация с порнографско или еротично съдържание.

3.4. inSofia.net не публикува и не предоставя служебната информация на участващите клиенти в inSofia.net освен с тяхното съгласие. Изключение са случайте, когато се засягат правата и интересите на inSofia.net, или ако информацията е поискана по законовия ред от държавните органи.

3.5. inSofia.net си запазва правото да променя услугите си по всяко време. При промяна се ангажира да осведоми касаещите се клиенти и ако в срок от пет работни дни, клиентите не заявят писмено несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

3.6. inSofia.net си запазва правото без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиент, в случай че установи нарушения от негова страна на "Условия за ползване" или законите на Република България, като не дължи никакви обезщетения и/или компенсации.

3.7. Екипа на inSofia.net си запазва правото да откаже публикуване без да дължи обяснение на клиента.


4. Права и задължения на клиентите

4.1. Клиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на предоставената информация независимо публикувана ли е или не е в inSofia.net и се ангажира информацията да не е в разрез със законите на Република България.